Kontakt

070-710 48 44

Följ

©2019 by Peppe Ekmark.

Image by Lindsay  Henwood
 

EN FRAMGÅNGSANALYS AV DETTA KAN INNEBÄRA ATT FÖLJANDE OMRÅDEN SES ÖVER

Säljmaterial

Är materialet rätt framtaget som gör att kunden ser vinsten med köpet. Är det uppbyggt på ett psykologiskt sätt som gör att att kunden inser vinsten av ditt erbjudande. 

Säljprocessen

Arbetar säljavdelningen effektivt och metodiskt för att skapa bästa förutsättningar till att göra ett bra arbete. Jobbar ni hårt eller smart?


Hur coachas säljarna och säljchefen

Vi är alla människor och drivs av olika saker. Finns det ett aktivt individuellt coachade för att

få ut det bästa av alla säljare och säljchefer.

 

CRM-system

Vad finns idag? Används det på rätt sätt. Är det ett kontrollsystem eller ett motiverade verktyg som säljarna har nytta av. 


Prisbilden

Är det rätt prisbild? Vad är kunderna beredda att betala för era produkter/tjänster. Hur sätts priserna. Vad innebär en prishöjning på 10-20% på den totala omsättningen.


Lönesystemet

Löneläget mot övriga branscher. Provisionsersättning. Är det rätt uppbyggt för att motivera säljare och säljchefer till att göra det där extra som behövs ibland. Vad finns det för fällor.


Säljfrämjande åtgärder

Incitamentsprogram och säljtävlingar. Hur kan man utveckla dessa för att öka engagemanget hos alla och på så sätt skapa en ”självgående säljavdelning”

Säljträning

Tiderna förändras hela tiden och kunderna har mer valmöjligheter än någonsin. Hur ser säljträningen ut idag. Hur ofta sker säljträning och tränas det på rätt saker. 


Merförsäljning

Hur ser kunderbjudandet ut. Hur kan man skapa merförsäljning till befintliga kunder och skapa ett långsiktigt samarbete med kunden.

Kundurval

Går man på rätt kunder och vad ligger bakom beslut om vilka branscher man ska bearbeta. Finns det branscher som man inte tänkt på. 

Efter att ha gjort en framgångsanalys på säljavdelningen presenterar vi sen ett konkret förslag på hur ni kan öka omsättningen genom att ändra på några konkreta saker. Om ni sen gör det själva eller behöver hjälp av oss är helt upp till er.