Kontakt

070-710 48 44

Följ

©2019 by Peppe Ekmark.

FÖRELÄSNING INOM SÄLJ OCH LEDARSKAP

Peppe har mer än 35 års erfarenhet som säljare, säljchef samt försäljningsdirektör inom bland annat Kinnevik-gruppen med varumärken som MTG, TV3, Tidningen Metro mm. Vidare har han varit med om att framgångsrikt bygga upp ett tiotal olika säljorganisationer och listan över säljare som han har tränat och coachat till framgång är lång.

Han bygger sina föreläsningar på hans egna resa och där han växte upp som den blyga lilla killen som efter en skilsmässa var tvungen att göra en vändning på 180 grader och hamnade tillslut på en kurs där allt vände. Det var där han kom till insikt med hur vi människor fungerar och att vi alla kan ta fram det engagemang och driv som vi alla har inom oss.

Efter den insikten började han skapa resultat utöver det vanliga. Bland annat lyckades han vända Tidningen Metro´s säljavdelning, på rekordtid, från den sämsta till den bästa i mediebranschen. På MTG missade hans avdelning inte ett kvartalsmål på sex år.

Peppe historia är både fängslade och inspirerande men framförallt får han åhörarna att verkligen komma till insikt om att det går att skapa resultat utöver det vanliga. Genom konkreta råd och tips hjälper han åhörarna att själva inse att det är ingen annan än vi själva som bestämmer hur framgångsrika vi vill bli och att de flesta mål går att nå.

Föreläsningarna vänder sig till företag och säljorganisationer som vill skapa ökat engagemang hos medarbetarna som leder till att uppsatta mål nås.